Wij plaatsen Functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

Meer informatie

Themarapporten

Jaarlijks brengt WZW verdiepende rapporten op thema. Hier vind je de meest recente rapportages.

Themarapport Plek voor stage
In de sector Zorg en Welzijn is een groeiend tekort ontstaan aan zorgprofessionals. De instroom in opleidingen is momenteel toegenomen en werkgevers in Zorg en Welzijn zijn meer gaan opleiden om de tekorten aan te pakken. Meer opleiden betekent ook meer begeleiden. Bij het zorgen voor die goede begeleiding knelt het echter soms. Om te achterhalen waar de knelpunten rondom de stageproblematiek liggen en waar kansen en oplossingsrichtingen te vinden zijn.
Open dit rapport.

Themarapport Werkvermogen 55+ Zorg en Welzijn
Dit rapport gaat in op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in Zorg en Welzijn. De resultaten roepen op tot het ontwikkelen en het delen van kennis over preventief levensfasebewust personeelsbeleid om het werkvermogen van de ouder wordende professional in de sector te kunnen waarborgen.
Open dit rapport.

Themarapport Flexibiliteit
Met dit themarapport zoomt WZW in op het thema flexibiliteit. Belangrijkste constatering in dit themarapport is dat het lijkt alsof er heel veel geïnvesteerd wordt in kwaliteit en opleiding van medewerkers, maar in de praktijk blijkt de inzet van middelen gericht op behoud van kwaliteit in plaats van op verbeteren.
Open dit rapport.

Wij plaatsen Functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

Meer informatie