Inleiding Werkgelegenheid

In dit thema zie je per gekozen branche en regio de samenstelling van de werkgelegenheid in voltijdbanen (FTE). Zo zie je de ontwikkeling in het aantal voltijdbanen binnen zorg en welzijn door de tijd heen, de verdeling van het aantal voltijdbanen over de branches en vind je informatie over de deeltijdfactor in de regio naar branche.

 

Ook zie je de ontwikkeling in het aantal werknemers binnen zorg en welzijn door de tijd heen. Daarnaast vind je informatie over ziekteverzuim, de leeftijdssamenstelling en het soort contracten (vast, flexibel en zelfstandige) in zorg en welzijn.

 

Bij elke afbeelding vind je extra tools om bijvoorbeeld een toelichting te krijgen of om de afbeelding te vergelijken, te delen en te downloaden. Met rechtsboven een button met extra informatie en definities van het CBS over de desbetreffende afbeelding.

Filters

Werknemers naar regio

Aantal werknemers per regio

Hier zie je voor de gekozen branche het regionale aantal werknemers in Zorg en Welzijn. Met het tijdfilter kun je jaren en kwartalen selecteren.

Percentage werknemers per regio

Hier zie je per regio hoeveel procent van het totale aantal werknemers binnen Zorg en Welzijn (of een van de branches) werkzaam is. Met het tijdfilter kun je jaren en kwartalen selecteren.

Aantal werknemers per kwartaal

Hier zie je voor de gekozen regio en branche de ontwikkeling van het aantal medewerkers door de tijd heen.

Aantal werknemers naar branche

Hier zie je voor de gekozen regio de verdeling van het totale aantal medewerkers over de verschillende branches binnen Zorg en Welzijn. Met het tijdfilter kun je jaren en kwartalen selecteren.

Werknemers naar leeftijd

Aantal werknemers naar leeftijdscategorie

Hier zie je voor de gekozen regio en branche het aantal werknemers per leeftijdscategorie. Met het tijdfilter kun je jaren en kwartalen selecteren.

Gemiddelde leeftijd door de tijd heen

Hier zie je voor de gekozen regio en branche hoe de gemiddelde leeftijd van werknemers zich door de tijd heen heeft ontwikkeld.

Zelfstandigen

Aantal zelfstandigen

Hier zie je voor de gekozen branche de aantallen werknemers en zelfstandigen door de tijd heen.

Percentage zelfstandigen

Hier zie je voor de gekozen branche het percentage zelfstandigen door de tijd heen.

Werknemers naar functiegroep

APARTE REGIOFILTER VOOR GRAFIEKEN MET FUNCTIEDATA

 

Functiedata zijn alleen beschikbaar op het niveau van arbeidsmarktregio's. Selecteer daarom hieronder de arbeidsmarktregio waarvoor je functiedata wilt zien.

Aandeel werknemers naar functiegroep

Hier zie je voor de gekozen regio en branche het aandeel werknemers per functiegroep. Met het tijdfilter kun je jaren en kwartalen selecteren. De functiegroep 'Overige' betreft alle functiegroepen binnen de gekozen branche die niet zijn weergegeven in de grafiek. Hier kunnen ook functiegroepen onder vallen die in andere selecties wel als aparte functiegroep zichtbaar zijn. Functiegroepen worden alleen apart weergegeven wanneer voldoende data beschikbaar zijn.

Aandeel werknemers naar functiegroep en leeftijd

Hier zie je voor de gekozen regio en branche de leeftijdsverdeling per functiegroep naar aantal medewerkers. Via het filter kun je kiezen van welke functiegroep je de leeftijdsverdeling wilt weergeven. Met het tijdfilter kun je jaren en kwartalen selecteren. Wanneer voor een functiegroep niet voor alle leeftijdsgroepen voldoende data beschikbaar is, dan worden ten minste de kleinste twee leeftijdscategorieën samengevoegd tot de leeftijdscategorie 'Overige'. 

Aandeel werknemers naar functiegroep en type contract

Hier zie je voor de gekozen regio en branche het aandeel medewerkers naar contracttype per functiegroep. Met het tijdfilter kun je jaren en kwartalen selecteren. De functiegroep 'Overige' betreft alle functiegroepen binnen de gekozen branche die niet apart zijn weergegeven in de grafiek, omdat er onvoldoende data beschikbaar is. Functiegroepen waarvan het aantal flex-medewerkers lager is dan 10 én het aandeel flex kleiner is dan 5% worden weergegeven als 100% vast contract.

Aandeel werknemers naar functiegroep en duur contract

Hier zie je voor de gekozen regio en branche het aandeel medewerkers naar contractduur per functiegroep. Met het tijdfilter kun je jaren en kwartalen selecteren. De functiegroep 'Overige' betreft alle functiegroepen binnen de gekozen branche die niet apart zijn weergegeven in de grafiek, omdat er onvoldoende data beschikbaar is. Functiegroepen waarvan het aantal medewerkers met een contract voor bepaalde tijd lager is dan 10 én het aandeel contracten voor bepaalde tijd kleiner is dan 5% zijn weergegeven als 100% contract onbepaalde tijd.

Voltijdbanen

Voltijdbanen per kwartaal

Hier zie je voor de gekozen regio en branche per kwartaal de ontwikkeling van de voltijdbanen (FTE) door de tijd heen.

Voltijdbanen naar branche

Hier zie je voor de gekozen regio hoe het totale aantal voltijdbanen (FTE) verdeeld is over de verschillende branches van Zorg en Welzijn. Met het tijdfilter kun je jaren en kwartalen selecteren.

Voltijdbanen naar functiegroep

APARTE REGIOFILTER VOOR GRAFIEKEN MET FUNCTIEDATA

 

Functiedata zijn alleen beschikbaar op het niveau van arbeidsmarktregio's. Selecteer daarom hieronder de arbeidsmarktregio waarvoor je functiedata wilt zien.

Aandeel FTE naar functiegroep

Hier zie je voor de gekozen regio en branche het aandeel FTE per functiegroep. Met het tijdfilter kun je jaren en kwartalen selecteren. De functiegroep 'Overige' betreft alle functiegroepen binnen de gekozen branche die niet zijn weergegeven in de grafiek. Hier kunnen ook functiegroepen onder vallen die in andere selecties wel als aparte functiegroep zichtbaar zijn. Functiegroepen worden alleen apart weergegeven wanneer voldoende data beschikbaar zijn.

Aandeel FTE naar functiegroep en leeftijd

Hier zie je voor de gekozen regio en branche de leeftijdsverdeling naar FTE per functiegroep. Via het filter kun je kiezen van welke functiegroep je de leeftijdsverdeling wilt weergeven. Met het tijdfilter kun je jaren en kwartalen selecteren. Wanneer binnen een functiegroep onvoldoende data beschikbaar is om alle leeftijdscategorieën weer te geven, worden minimaal de twee kleinste leeftijdscategorieën samengevoegd tot de leeftijdscategorie 'Overige'.

Aandeel FTE naar functiegroep en type contract

Hier zie je voor de gekozen regio en branche per functiegroep het aandeel FTE per type contract. Met het tijdfilter kun je jaren en kwartalen selecteren. De functiegroep 'Overige' betreft alle functiegroepen binnen de gekozen branche die niet apart zijn weergegeven in de grafiek, omdat er onvoldoende data beschikbaar is. Functiegroepen waarvan het aantal flex-medewerkers lager is dan 10 én het aandeel flex kleiner is dan 5% worden weergegeven als 100% vast contract.

Aandeel FTE naar functiegroep en duur contract

Hier zie je voor de gekozen regio en branche per functiegroep het aandeel FTE per contractduur. Met het tijdfilter kun je jaren en kwartalen selecteren. De functiegroep

'Overige' betreft alle functiegroepen binnen de gekozen branche die niet apart zijn weergegeven in de grafiek, omdat er onvoldoende data beschikbaar is. Functiegroepen waarvan het aantal medewerkers met een contract voor bepaalde tijd lager is dan 10 én het aandeel contracten voor bepaalde tijd kleiner is dan 5% worden weergegeven als 100% contract onbepaalde tijd.

Deeltijdfactor

Deeltijdfactor naar branche

Hier zie je voor de gekozen regio en branche de gemiddelde deeltijdfactor. De gemiddelde deeltijdfactor geeft aan hoeveel uur per week de medewerkers in een regio gemiddeld werken ten opzichte van een volle werkweek van 36 uur. Bijvoorbeeld: Een deeltijdfactor van 0,8 betekent dat men in deze regio gemiddeld 0,8 FTE werkt, oftewel 80% van een volle werkweek. Met het tijdfilter kun je jaren en kwartalen selecteren.

POWERED BY

powered by