Zorg & welzijn

Welkom op ArbeidsmarktInBeeld. Op dit dashboard vind je de meest betrouwbare en actuele informatie over de arbeidsmarkt van zorg en welzijn binnen jouw regio. De informatie is afkomstig van o.a. CBS, PFZW en Vernet. Interactieve grafieken voor de belangrijkste arbeidsmarktthema’s geven snel de feiten over de ontwikkelingen in de sector weer. Daarnaast verschijnen regelmatig thematische artikelen die extra context bieden aan de cijfers.


Arbeidsmarkt

Werkgelegenheid

Voltijdbanen, werknemers, deeltijdfactoren en type contracten.

Meer informatie

Vacatures

Vacaturedata naar regio en kwartaal.

Meer informatie

Mobiliteit

Informatie over in- en uitstroom,  herkomst en bestemming van baanwisselaars, en binnenlandse pendel.

Meer informatie

Omgeving

Bevolkingsontwikkeling, vergrijzing en beroepsbevolking.

Meer informatie

Ziekteverzuim

Data wat betreft ziekteverzuim en meldingsfrequentie.

Meer informatie

Onderwijs

Mbo-onderwijs

Informatie over instroom, aantal studenten, gediplomeerden en sector- en studierendement.

Meer informatie

Hbo-onderwijs

Informatie over instroom, aantal studenten, gediplomeerden en sectorrendement.

Meer informatie

Wo-onderwijs

Informatie over instroom, aantal studenten, gediplomeerden en sectorrendement.

Meer informatie

Artikelen en onderzoeken

Artikelen en onderzoeken

Artikelen en onderzoeken die door uw werkgeversorganisatie gepubliceerd zijn.

Meer informatie

Partners

Bezoek hier AZWinfo voor meer informatie over het kennisprogramma over de arbeidsmarkt van zorg en welzijn.

Bezoek hier AZW Statline, de databron voor veel grafieken in ArbeidsmarktInBeeld

Benchmark gratis in HR-dataportaal: vergelijk eigen data met andere organisaties

Vernet helpt met verzuimdata werkgevers een hogere inzetbaarheid van hun personeel te bereiken.

POWERED BY

powered by