Meldingsfrequentie naar branche

Hier zie je per branche de meldingsfrequentie. Met het tijdfilter kun je jaren en maanden selecteren.

De meldingsfrequentie is het aantal keer dat een werknemer zich gemiddeld ziek meldt in een maand, vermenigvuldigd met twaalf. Dat laatste wordt gedaan om de meldingsfrequentie te kunnen vergelijken met jaarcijfers. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief vangnet (waar ook zwangerschaps- en bevallingsverlof onder valt), tenzij anders vermeld.

LET OP: Wanneer er data ontbreken voor bepaalde branches of regio's, dan komt dit doordat het aantal deelnemende organisaties te laag is om de anonimiteit te waarborgen. Deze data worden dan niet getoond.

Peilmoment: Maandelijks

Bron: Vernet

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by